XSMB 30 ngày – XSTD 30 ngày – Bảng KQXSMB 30 ngày tại XSMB360

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Bắc ngày
Đang chờ KQXS Miền Bắc lúc 18H15 - . CÒN:00:00:00 nữa
Đặc biệt 34164
11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG
Giải nhất 21642
Giải nhì 85331 53702
Giải ba 36678 49662 96488
70757 21183 72285
Giải tư 2204 4344 9025 9940
Giải năm 3753 4608 9088
7731 5934 6916
Giải sáu 100 874 364
Giải bảy 32 60 46 20
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 4 8
 • 1
  6
 • 2
  0 5
 • 3
  1 1 2 4
 • 4
  0 2 4 6
 • 5
  3 7
 • 6
  0 2 4 4
 • 7
  4 8
 • 8
  3 5 8 8
 • 9
Đặc biệt 52371
22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH
Giải nhất 45082
Giải nhì 87473 55003
Giải ba 44656 18647 37207
71263 51955 58209
Giải tư 7943 2928 1910 4411
Giải năm 4148 0340 5084
5712 7654 1849
Giải sáu 083 687 637
Giải bảy 07 18 29 55
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 7 7 9
 • 1
  0 1 2 8
 • 2
  8 9
 • 3
  7
 • 4
  0 3 7 8 9
 • 5
  4 5 5 6
 • 6
  3
 • 7
  1 3
 • 8
  2 3 4 7
 • 9
Đặc biệt 91869
16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK
Giải nhất 62613
Giải nhì 89561 17438
Giải ba 79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư 2455 1085 3800 5406
Giải năm 1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu 216 832 186
Giải bảy 18 36 82 59
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 2 2 6
 • 1
  0 3 6 8
 • 2
 • 3
  2 6 8 8 8
 • 4
  6 9
 • 5
  5 8 9
 • 6
  1 7 7 9
 • 7
 • 8
  2 5 6
 • 9
  3
Đặc biệt 62857
10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP
Giải nhất 24246
Giải nhì 65122 22745
Giải ba 90440 33540 05110
78018 71497 53655
Giải tư 1463 1863 4482 5932
Giải năm 2342 9101 9125
9116 9435 9550
Giải sáu 915 320 074
Giải bảy 26 23 57 96
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  0 5 6 8
 • 2
  0 2 3 5 6
 • 3
  2 5
 • 4
  0 0 2 5 6
 • 5
  0 5 7 7
 • 6
  3 3
 • 7
  4
 • 8
  2
 • 9
  6 7
Đặc biệt 45282
4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ
Giải nhất 76552
Giải nhì 51893 50516
Giải ba 92764 68866 66740
51752 37335 04030
Giải tư 3342 4405 7005 3904
Giải năm 3556 7580 0501
2381 4260 3127
Giải sáu 926 295 635
Giải bảy 69 04 35 86
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4 4 5 5
 • 1
  6
 • 2
  6 7
 • 3
  0 5 5 5
 • 4
  0 2
 • 5
  2 2 6
 • 6
  0 4 6 9
 • 7
 • 8
  0 1 2 6
 • 9
  3 5
Đặc biệt 53363
10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR
Giải nhất 01443
Giải nhì 02569 17053
Giải ba 87586 46192 21006
19548 86539 33921
Giải tư 7295 3401 0582 6328
Giải năm 4443 2517 8199
7522 7936 3211
Giải sáu 197 642 529
Giải bảy 35 29 04 55
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4 6
 • 1
  1 7
 • 2
  1 2 8 9 9
 • 3
  5 6 9
 • 4
  2 3 3 8
 • 5
  3 5
 • 6
  3 9
 • 7
 • 8
  2 6
 • 9
  2 5 7 9
Đặc biệt 48260
12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS
Giải nhất 83587
Giải nhì 79324 24955
Giải ba 97698 03474 79118
27721 67766 60068
Giải tư 9999 2793 8423 8738
Giải năm 6232 7156 7587
1067 6779 6885
Giải sáu 456 695 805
Giải bảy 53 07 71 23
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 7
 • 1
  8
 • 2
  1 3 3 4
 • 3
  2 8
 • 4
 • 5
  3 5 6 6
 • 6
  0 6 7 8
 • 7
  1 4 9
 • 8
  5 7 7
 • 9
  3 5 8 9
Đặc biệt 44221
1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT
Giải nhất 25945
Giải nhì 14590 57392
Giải ba 84792 14379 92716
86841 87280 96564
Giải tư 7401 4194 1991 5569
Giải năm 9333 9812 3708
3904 1078 2104
Giải sáu 938 566 749
Giải bảy 45 57 00 28
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 1 4 4 8
 • 1
  2 6
 • 2
  1 8
 • 3
  3 8
 • 4
  1 5 5 9
 • 5
  7
 • 6
  4 6 9
 • 7
  8 9
 • 8
  0
 • 9
  0 1 2 2 4
Đặc biệt 62940
16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU
Giải nhất 27086
Giải nhì 84830 42992
Giải ba 26177 28240 86842
54934 53016 11166
Giải tư 1213 7375 8375 1727
Giải năm 0737 3018 1279
2435 5696 5434
Giải sáu 949 318 656
Giải bảy 02 34 82 81
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  3 6 8 8
 • 2
  7
 • 3
  0 4 4 4 5 7
 • 4
  0 0 2 9
 • 5
  6
 • 6
  6
 • 7
  5 5 7 9
 • 8
  1 2 6
 • 9
  2 6
Đặc biệt 60762
11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV
Giải nhất 70413
Giải nhì 94856 73874
Giải ba 38562 54962 09294
88168 03998 21450
Giải tư 8234 7644 3492 0818
Giải năm 1114 2556 1891
8732 9010 4068
Giải sáu 962 160 238
Giải bảy 70 73 54 66
 • Đầu
  Loto
 • 0
 • 1
  0 3 4 8
 • 2
 • 3
  2 4 8
 • 4
  4
 • 5
  0 4 6 6
 • 6
  0 2 2 2 2 6 8 8
 • 7
  0 3 4
 • 8
 • 9
  1 2 4 8
Đặc biệt 18452
11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX
Giải nhất 99849
Giải nhì 27621 91955
Giải ba 09319 34625 29740
28430 97779 44856
Giải tư 2502 3884 3118 5818
Giải năm 5434 7882 4474
0383 7694 3970
Giải sáu 122 547 305
Giải bảy 47 29 85 00
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 5
 • 1
  8 8 9
 • 2
  1 2 5 9
 • 3
  0 4
 • 4
  0 7 7 9
 • 5
  2 5 6
 • 6
 • 7
  0 4 9
 • 8
  2 3 4 5
 • 9
  4
Đặc biệt 04942
5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY
Giải nhất 31511
Giải nhì 96915 35210
Giải ba 18352 34017 18642
36531 84392 83681
Giải tư 3310 7880 2041 5685
Giải năm 8549 1897 3789
6576 0560 7094
Giải sáu 001 655 214
Giải bảy 97 79 12 74
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  0 0 1 2 4 5 7
 • 2
 • 3
  1
 • 4
  1 2 2 9
 • 5
  2 5
 • 6
  0
 • 7
  4 6 9
 • 8
  0 1 5 9
 • 9
  2 4 7 7
Đặc biệt 81191
9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ
Giải nhất 88140
Giải nhì 67096 63288
Giải ba 95651 44209 16651
57329 83066 30657
Giải tư 6386 5753 7345 3988
Giải năm 8146 2499 8664
9180 2900 7842
Giải sáu 061 913 843
Giải bảy 44 46 75 18
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 9
 • 1
  3 8
 • 2
  9
 • 3
 • 4
  0 2 3 4 5 6 6
 • 5
  1 1 3 7
 • 6
  1 4 6
 • 7
  5
 • 8
  0 6 8 8
 • 9
  1 6 9
Đặc biệt 78014
3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA
Giải nhất 16270
Giải nhì 24159 26757
Giải ba 49767 38438 02952
13127 61711 61184
Giải tư 9459 2157 2326 3734
Giải năm 4225 7765 2017
6211 9689 0717
Giải sáu 747 254 703
Giải bảy 91 86 30 15
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  1 1 4 5 7 7
 • 2
  5 6 7
 • 3
  0 4 8
 • 4
  7
 • 5
  2 4 7 7 9 9
 • 6
  5 7
 • 7
  0
 • 8
  4 6 9
 • 9
  1
Đặc biệt 20040
2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB
Giải nhất 76965
Giải nhì 00725 96045
Giải ba 24055 40269 79722
76857 77039 09960
Giải tư 0127 1158 7977 9924
Giải năm 8164 3677 6511
3395 2012 1538
Giải sáu 389 582 191
Giải bảy 84 73 61 44
 • Đầu
  Loto
 • 0
 • 1
  1 2
 • 2
  2 4 5 7
 • 3
  8 9
 • 4
  0 4 5
 • 5
  5 7 8
 • 6
  0 1 4 5 9
 • 7
  3 7 7
 • 8
  2 4 9
 • 9
  1 5
Đặc biệt 39597
4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC
Giải nhất 20448
Giải nhì 98375 45648
Giải ba 55850 97079 25197
01795 69588 07835
Giải tư 1913 8015 5241 3912
Giải năm 7722 5706 0051
1050 3377 4923
Giải sáu 710 696 135
Giải bảy 95 12 05 93
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 6
 • 1
  0 2 2 3 5
 • 2
  2 3
 • 3
  5 5
 • 4
  1 8 8
 • 5
  0 0 1
 • 6
 • 7
  5 7 9
 • 8
  8
 • 9
  3 5 5 6 7 7
Đặc biệt 45370
4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD
Giải nhất 05808
Giải nhì 84879 98182
Giải ba 24293 04306 89635
00442 69931 82844
Giải tư 0554 4775 4677 9083
Giải năm 9984 2064 0832
5681 4616 1573
Giải sáu 187 486 857
Giải bảy 75 66 10 21
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 8
 • 1
  0 6
 • 2
  1
 • 3
  1 2 5
 • 4
  2 4
 • 5
  4 7
 • 6
  4 6
 • 7
  0 3 5 5 7 9
 • 8
  1 2 3 4 6 7
 • 9
  3
Đặc biệt 76191
14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE
Giải nhất 12810
Giải nhì 11458 74967
Giải ba 71235 86498 02353
79691 79635 03257
Giải tư 6925 4512 5726 7634
Giải năm 3778 8441 9916
1111 9597 6530
Giải sáu 165 396 516
Giải bảy 65 61 91 27
 • Đầu
  Loto
 • 0
 • 1
  0 1 2 6 6
 • 2
  5 6 7
 • 3
  0 4 5 5
 • 4
  1
 • 5
  3 7 8
 • 6
  1 5 5 7
 • 7
  8
 • 8
 • 9
  1 1 1 6 7 8
Đặc biệt 75757
6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF
Giải nhất 40631
Giải nhì 56326 49667
Giải ba 35179 50105 27248
59107 60082 12549
Giải tư 5039 3831 4690 7943
Giải năm 7094 3207 6892
7757 1132 8909
Giải sáu 970 784 420
Giải bảy 14 83 79 25
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 7 7 9
 • 1
  4
 • 2
  0 5 6
 • 3
  1 1 2 9
 • 4
  3 8 9
 • 5
  7 7
 • 6
  7
 • 7
  0 9 9
 • 8
  2 3 4
 • 9
  0 2 4
Đặc biệt 25649
14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG
Giải nhất 31843
Giải nhì 63776 30341
Giải ba 77026 52031 69174
10420 85248 47765
Giải tư 7724 9250 4978 1010
Giải năm 4455 2008 0620
7885 5565 4045
Giải sáu 554 144 596
Giải bảy 42 51 81 72
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  0
 • 2
  0 0 4 6
 • 3
  1
 • 4
  1 2 3 4 5 8 9
 • 5
  0 1 4 5
 • 6
  5 5
 • 7
  2 4 6 8
 • 8
  1 5
 • 9
  6
Đặc biệt 49265
4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH
Giải nhất 43459
Giải nhì 12407 10068
Giải ba 35934 71383 25973
92732 33938 09386
Giải tư 2697 9832 8291 0173
Giải năm 8813 7077 3452
5042 1616 8189
Giải sáu 194 469 503
Giải bảy 82 16 80 45
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 7
 • 1
  3 6 6
 • 2
 • 3
  2 2 4 8
 • 4
  2 5
 • 5
  2 9
 • 6
  5 8 9
 • 7
  3 3 7
 • 8
  0 2 3 6 9
 • 9
  1 4 7
Đặc biệt 16705
13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL
Giải nhất 76828
Giải nhì 65067 99229
Giải ba 37479 43231 85530
21742 26053 25473
Giải tư 4250 7737 3949 9814
Giải năm 2879 2534 0977
9752 0363 5688
Giải sáu 864 443 591
Giải bảy 59 47 96 67
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  4
 • 2
  8 9
 • 3
  0 1 4 7
 • 4
  2 3 7 9
 • 5
  0 2 3 9
 • 6
  3 4 7 7
 • 7
  3 7 9 9
 • 8
  8
 • 9
  1 6
Đặc biệt 55291
1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM
Giải nhất 42135
Giải nhì 01560 07447
Giải ba 87947 62209 40405
52973 41073 79983
Giải tư 1635 5989 0320 2473
Giải năm 7589 5429 2475
9260 6227 8372
Giải sáu 285 185 279
Giải bảy 62 85 91 30
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 9
 • 1
 • 2
  0 7 9
 • 3
  0 5 5
 • 4
  7 7
 • 5
 • 6
  0 0 2
 • 7
  2 3 3 3 5 9
 • 8
  3 5 5 5 9 9
 • 9
  1 1
Đặc biệt 54112
19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN
Giải nhất 93201
Giải nhì 63854 90768
Giải ba 63190 82263 11092
62795 14065 54572
Giải tư 6041 5896 2136 7292
Giải năm 8660 5968 6810
8331 1726 8758
Giải sáu 827 555 563
Giải bảy 94 82 55 51
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  0 2
 • 2
  6 7
 • 3
  1 6
 • 4
  1
 • 5
  1 4 5 5 8
 • 6
  0 3 3 5 8 8
 • 7
  2
 • 8
  2
 • 9
  0 2 2 4 5 6
Đặc biệt 51849
4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP
Giải nhất 67722
Giải nhì 81733 23595
Giải ba 91535 09036 15908
46730 86533 86465
Giải tư 5376 3682 4117 0887
Giải năm 5554 7106 3447
7066 3961 9041
Giải sáu 675 502 883
Giải bảy 08 31 38 09
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 6 8 8 9
 • 1
  7
 • 2
  2
 • 3
  0 1 3 3 5 6 8
 • 4
  1 7 9
 • 5
  4
 • 6
  1 5 6
 • 7
  5 6
 • 8
  2 3 7
 • 9
  5
Đặc biệt 55145
3KQ-1KQ-15KQ-11KQ-8KQ-12KQ
Giải nhất 18766
Giải nhì 30529 57234
Giải ba 53627 57194 77416
74079 18677 97813
Giải tư 3192 5315 2058 1403
Giải năm 3873 0030 1317
1550 2575 3167
Giải sáu 167 160 431
Giải bảy 67 68 96 51
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  3 5 6 7
 • 2
  7 9
 • 3
  0 1 4
 • 4
  5
 • 5
  0 1 8
 • 6
  0 6 7 7 7 8
 • 7
  3 5 7 9
 • 8
 • 9
  2 4 6
Đặc biệt 97797
2KR-3KR-12KR-1KR-15KR-6KR
Giải nhất 97019
Giải nhì 43753 26438
Giải ba 64682 00587 54529
59186 92346 18732
Giải tư 1044 5088 6902 1744
Giải năm 7189 2337 6880
6802 9544 8850
Giải sáu 315 541 564
Giải bảy 30 68 74 60
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2
 • 1
  5 9
 • 2
  9
 • 3
  0 2 7 8
 • 4
  1 4 4 4 6
 • 5
  0 3
 • 6
  0 4 8
 • 7
  4
 • 8
  0 2 6 7 8 9
 • 9
  7

XSMB 30 ngày – KQXSMB 30 ngày – XSTD 30 ngày – Thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần đây nhất. Phân tích soi cầu thống kê dự đoán chi tiết nhất cho XSMB hôm nay ngày mai.

XSMB 30 ngày – XSTD 30 ngày – Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày gần nhất (còn gọi là thống kê kết quả theo tháng) là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm, giúp người chơi dễ dàng tra lại kết quả của nhiều ngày trước.

Xem sổ kết quả XSTD 30 ngày có lợi ích gì

Khi chơi xổ số miền Bắc thì người chơi thường quan tâm đến các thông tin về KQXSMB ba mươi ngày trở lại đây bên cạnh những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô lâu ngày không về, từ đó có thể tìm ra được quy luật quay trong thời gian gần đây và nhanh chóng tính toán ra các bộ số tiếp theo sẽ về.

Ngoài ra, tại chuyên trang XSMB 360 ngay còn rất nhiều những phân tích thống kê đặc biệt khác như XSMB 90 ngày , XSMB 100 ngày, thống kê lô rơi, ,… mọi người cùng đón xem nhé!

Cầu Lotto đẹp nhất ngày 26/01/2023
32,23
29,92
35,53
18,81
68,86
51,15
35,53
33,33
27,72
40,04
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 26/01/2023
74,47
82,28
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 26/01/2023
23,32
56,65
84,48
96,69
26,62
32,23
82,28
96,69
21,12
19,91
47
LỊCH MỞ THƯỞNG
to top soi cau xsmb vip | Xem SXMB hôm nay |Casino trực tuyến | KU Casino | Nhà cái Kubet88 | ae388 Nhà cái đá gà | Hi88 | Trang Chủ Venus Casino | SIN 88 - Nhà Cái Bóng Đá | FCB8 | Nhà cái KUBET | Casino online- VN Casino | Corona888 | Suncity | Loto188 | Lixi88 | Nhà cái 123B | Ku11 | nhà cái jun88
threedogbks jandiaLs jouLeanaLytics metimeservices Ladydecoeur LivetrainingcaLL fateondabeat dojomedia1 tychicuscLothing Leads57 ordertLjus spiccano kapLanpeyzaj fightshredded drkgangrade ihabyaghi ugandanjobstoday themisterfister antoLogikata romanbienetre grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket